bhv

BHV Cursus

U bent op zoek naar een passende BHV cursus? Wij bieden verschillende cursussen aan. Bekijk snel ons aanbod.

hoogwerker

Hoogwerker

Binnenkort aan de slag met een hoogwerker maar nog geen certificaat? Volg nu onze cursus hoogwerker.

reanimeren

Reanimatie

Bij Arbototaal kunt u verschillende cursussen volgen. Een reanimatie cursus is daar 1 van.

heftruck

Heftruck Certificaat

Voor het besturen van een heftruck heeft u een heftruckcertificaat nodig! Bij ArboTotaal vindt u vakgerichte heftruck opleidingen.

Onderbrandmeester

Informatie cursus “Onderbrandmeester”

Doelgroepen:
De modulaire opleiding tot onderbrandmeester heeft tot doel personeel van organisaties of de brandweerfunctionaris de kennis en vaardigheid bij te brengen, die nodig is voor het optreden als bevelvoerder van een bluseenheid bij brand en ongevalbestrijding. Op tot het praktijk gedeelte te worden toegelaten is het bezit van het certificaat voor de module brandwacht Persoonlijke bescherming(module 103 ) vereist. Om de opleiding met succes te kunnen volgen is kennis op het gebied van technische hulpverlening noodzakelijk, evenals kennis van de exacte vakken wiskunde, natuurkunde en mechanica op LBO-D niveau. Het bezit van de certificaten brandwacht 1e klas en hoofdbrandwacht verkenner gevaarlijke stoffen wordt aanbevolen. De opleidingsbehoefte is afhankelijk van de bedrijfssituatie of Gemeentelijke brandweerinstelling, en kan in samenwerking met uw organisatie door ons op maat worden samengesteld.

Cursusinhoud:

01. Module 401 Verbranding en blussing (42 uur)
02. Module 402 Organisatie ( 9uur)
03. Module 403 Gevaarlijke stoffen (57 uur)
04. Module 404 Repressie (106uur)
05. Module 405 Sociale vaardigheden (48 uur)
06. Module 406 Materieel (30 uur)

Aantal deelnemers:
Minimaal 6 cursisten, open inschrijving is mogelijk.

Modulaire structuur:
De door R.T.O.  Arbototaal verzorgde cursus Onderbrandmeester leidt uw personeel op volgens de modulaire opleidingsstructuur welke gehanteerd wordt door de Nederlandse brandweer organisaties. De diverse brandweer opleidingen zijn modulair opgebouwd. Dat houdt in, dat elke module als zelfstandige cursus geldt en dus ook als zodanig kan worden gevolgd. Voor elke module wordt bij voldoende resultaat(cijfer 6 of hoger) een certificaat verstrekt via het Nederlands Bureau Brandweer Examens(NBBE), deze hebben een onbeperkte geldigheid. Voor alle onderdelen wordt schriftelijk examen gedaan. Praktijk examen is er alleen voor Gevaarlijke Stoffen en voor Repressie. Laatstgenoemde vindt zo realistisch mogelijk plaats en wordt verdeeld in een afzonderlijk examen voor het onderdeel brand en voor het onderdeel hulpverlening. Beide onderdelen dienen met tenminste het cijfer 6 te worden afgesloten. Daarnaast is er een project opdracht Sociale Vaardigheden. Indien voor alle 6 modules een voldoende resultaat is behaald wordt het diploma onderbrandmeester verstrekt.

Lesstof:
R.T.O.  Arbototaal gebruikt de leermiddelen uitgegeven door het NIBRA. Dit is het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampbestrijding.

Duur cursus:
Afhankelijk van de gekozen modules

Kosten:
De kosten van de cursus onderbrandmeester zijn, inclusief leerboeken, examens en certificering, gebruik instructie en oefencentrum alle materialen en middelen, maar zijn afhankelijk van de gekozen modules. Prijs voor de bovenstaande cursus op aanvraag.

Cursuslocatie:
Te Arnhem en/of in-compagnie.